Przedszkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu i Mądra Mysz w przedszkolu