W cenie przedszkola


W ramach miesięcznej opłaty za przedszkole zapewniamy:

 

1. realizację wybranych programów edukacyjnych

2. zajęcia z j. angielskiego 4 razy w tygodniu

   (dla 2 latków, 2 razy w tygodniu)

3. rytmika

4. warsztaty plastyczne

5. zajęcia muzyczne

6. zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna

7. zabawy z chustą KLANZA

8. budowanie tożsamości kulturowej

9. rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej

10. bajkoczytanie

11. profilaktykę logopedyczną

12. zajęcia z psychologiem dziecięcym

13. profilaktykę stomatologiczną i diagnostykę

14. organizację urodzin w przedszkolu (przy pomocy rodziców)

15. organizację zajęć integracyjnych z rodzicami

16. cykliczne prezentacje umiejętności dzieci 

17. spotkania teatralne

18. spotkania edukacyjne

19. spotkania ze sztuką (plastyką, muzyką, kulturą)

20. spotkania z ciekawymi ludźmi

21. wycieczki edukacyjne

22. Pieluchy i inne artykuły higinieniczne

23. RELIGIA - dla chętnych